Zappen in je buurt

De site ’Zappen in je buurt’ stelt leerlingen in staat geheel zelfstandig, alleen of in groepen te werken aan opdrachten. Dit is de homepage van de site. Het mondje geeft commentaar en adviezen bij elke pagina.

1 > 2